Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ต้องมีใจรักในสื่อและเป็นคนที่มีความระเอียดรอบคอบ ชอบตรวจทาน และเป็นคนที่มีใจรักในการออกแบบ

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ไม่จำกัดอายุ 23-30 (ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี)
 • มีความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์ พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ มอบบางสิ่งให้กับทีมเสมอ
 • ความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มมัลติมีเดียต่างๆ
 • คุณสามารถทำงานได้อย่างอิสระและแก้ปัญหาได้ทันที
 • หากนำไปใช้สร้างช่อง Tiktok หรือมิวสิกวิดีโอที่มียอดวิว 1 ล้านครั้ง มันจะเป็นประโยชน์

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

– พิจารณาเนื้อหาใหม่ วิดีโอสั้น และแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

– สร้างเรื่องราวและขอข้อมูล

– ออกแบบและเลือกใช้โซเชียลมีเดีย และตรงกลุ่มเป้าหมาย

– ภาพรวมประสิทธิภาพรายสัปดาห์

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • เป็นคนที่รักในการเขียนโปรแกรม รู้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ และถนัดในด้านของตรรกการคิดทางคอมพิวเตอร์

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

– ห้องสมุดวิศวกรรมที่สมบูรณ์

– ติดตาม ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้นให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

– มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ API เป็นอย่างดี

– โค้ดต่อไปนี้มีความยืดหยุ่น พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

– แก้ไขและแก้ไขปัญหาโดยการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในทีมหรือนักพัฒนา ผ่านทางเว็บไซต์หรือระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

– พัฒนาเว็บเพจหรือแอพพลิเคชั่นตามต้องการ

– พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ .Net, PHP, MSSQL, MySQL, HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript/JQuery

– ตรวจสอบระบบเว็บและแอปพลิเคชันเพื่อทดสอบโซลูชัน

– หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมนอกพื้นที่ได้ทุกที่ภายใต้การแนะนำของผู้นำ เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมสถานที่อื่น ๆ หรือไกล ๆ พวกเขานอนในเวลากลางคืน
 • พวกเขามีทัศนคติเชิงบวกและสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของบริษัท
 •  โดยเฉพาะธุรกิจที่ปิดการขายออนไลน์ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วนักขายอายุน้อยต้องสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะด้านการบริหารความสัมพันธ์

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ชาย-หญิง อายุ 21-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • เพื่อให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
 • รู้วิธีการขับรถและเป็นเจ้าของรถ
 • กล้าคิดกล้าทำกล้าส่งข้อความ
 • สร้างรอยยิ้มให้เพื่อน เรียนรู้มารยาทเมื่อต้องเข้าหาลูกค้าหรือผู้อื่น

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • เผยแพร่การตลาดของแบรนด์ให้กับลูกค้าผ่านสื่อการตลาดดิจิทัล
 • รับสมาชิกออนไลน์จากทั่วทุกมุมโลก
 • จัดทำแผนการตลาดเพื่อสร้างโอกาสในการขายใหม่และเพิ่มยอดขาย
 • การพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลองค์กร